Dla osób niesłyszących

Dla osób niesłyszących oraz pomoc tłumacza dla osób niesłyszących
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu zapewnia obsługę osób uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania wykorzystując następujące środki wspierające komunikowanie się
e-mail: kw@kwpsp.wroc.pl  fax: 71 367 33 74

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu zapewnia również dostęp do usług tłumacza PJM (Polskiego Języka Migowego), SJM (Systemu Językowo-Migowego), SKOGN (System Komunikacji Osób Głuchoniewidomych).

W celu zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia, prosimy o kontakt na co najmniej 4 dni robocze przed tym zdarzeniem, pod nr faksu 71 367 33 74 lub e-mail. kw@kwpsp.wroc.pl
W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych:
1. Email lub nr faksu lub nr telefonu.
2. Krótki opis (max 500 znaków) sprawy do załatwienia w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, ewentualnie prosimy o podanie nazwy wydziału, który realizuje tę usługę.
3. Termin spotkania (co najmniej na 4 dni robocze przed spotkaniem)
4. Miejsce spotkania