Do pożaru w optymalnym wariancie

„Standardy  postępowania w zakresie budowy układów pompowo – wężowych zaopatrzenia wodnego w oparciu o możliwości taktyczno – techniczne plutonu wsparcia kompanii gaśniczej coo ksrg” – to dokument, który jest propozycją dotyczącą ważnej sfery działań gaśniczych. W trakcie prowadzonych działań np. w przypadku pożaru lasu, szczególnie ważne jest zbudowanie adekwatnego do potrzeb i możliwości, układu zasilającego w wodę.  Jaki układ jest optymalny w danej sytuacji operacyjnej?  Jakie  rozwinięcia  wykonać na rozmaitych dystansach, uwzględniając z jednej strony potrzeby ,a z drugiej istniejące możliwości?

Zgodnie z poleceniem komendanta głównego PSP, na te i podobne pytania, praktyczną odpowiedź powinny dać praktyczne ćwiczenia. Wariantowe  sposoby budowania linii zaopatrzenia w wodę pozwolą strażakom przygotować się na każdą operacyjną ewentualność. Zgodnie z założeniem ćwiczenia należy przeprowadzić z wykorzystaniem  sił i środków co najmniej jednej kompanii. Przy czym mając na względzie skuteczność tego szkoleniowego przedsięwzięcia przyjęto, że  liczba ćwiczeń będzie uzależniona od liczby powiatów w danym województwie.  I tak np. skoro w województwie dolnośląskim mamy 26 powiatów i cztery miasta na prawach powiatu, to zgodnie z poleceniem konieczne są cztery ćwiczenia.  

                                   Kompleksowo i z niewiadomymi

Na Dolnym Śląsku ćwiczenia obejmujące organizację i zasady budowy układów pompowo – wężowych zaopatrzenia wodnego, zostały realizowane w ramach cyklu  pk.   „ Magistrala 2019”. Przewidziane w okresie od 10 do 31 października ćwiczenia przeprowadzono w powiatach lubińskim i głogowskim.  Ich ważną wspólną cechą  jest  m.in. to, że były  niezapowiedziane, a miejsce oraz czas  przeprowadzenia takiego przedsięwzięcia każdorazowo wskazywał  szef zespołu oceniającego. Ponadto, w przypadku kiedy dana komenda powiatowa/miejska  PSP, nie była gospodarzem ćwiczenia, jej udział traktowano jako wsparcie działań ćwiczących podmiotów.

W każdych ćwiczeniach  brały udział siły i środki w sile co najmniej jednej kompanii. Ponadto do działań zostały zadysponowane także zastępy OSP wchodzące w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, a także inne siły i środki wskazane przez szefa zespołu oceniającego. Wszystko to powodowało, że opracowany dla województwa dolnośląskiego  cykl ćwiczeń miał charakter kompleksowy, uwzględniający udział wszystkich komend PSP, a także wybranych jednostek OSP.

                                   Praktyczna lekcja gotowości bojowej

Jak wskazuje zastępca komendanta wojewódzkiego dolnośląskiej PSP, st.bryg. Marek Kamiński, celem zasadniczym ćwiczeń, aczkolwiek nie jedynym,  jest wariantowe budowanie układów pompowo – wężowych zaopatrzenia wodnego. Zadania te realizowano w oparciu o możliwości taktyczno – techniczne plutonu wsparcia kompanii gaśniczych. Jednak, co także istotne, równocześnie sprawdzano inne elementy składowe potencjalnej akcji, w tym procedury alarmowania i dysponowania.

Praktycznej weryfikacji poddano także możliwości operacyjno – techniczne pododdziałów Dolnośląskiej Brygady Odwodowej. Oceniano na przykład  sposoby prowadzenia łączności radiowej pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w ćwiczeniach. Zdaniem komendanta Kamińskiego, tak zorganizowane ćwiczenia „Magistrala 2019”, mają  ważny walor doskonalący i sprawdzający.

Praktyczne szkolenie z budowy zaopatrzenia wodnego różnymi sposobami, to bowiem świetna praktyczna lekcja gotowości bojowej. Przy tej okazji ugruntowane  zostają manualne nawyki, skracany jest czas wykonania odpowiedniego zaopatrzenia wodnego, coraz lepsza jest współpraca strażaków i całych pomiotów ratowniczych. Korzyścią dodaną jest także to, że  szkoleniowe przedsięwzięcie zostało połączone z weryfikacją całego systemu powiadamiania, dysponowania, przetwarzania informacji etc.

                                   Trening czyni mistrza

Przy okazji obecnego przedsięwzięcia warto  jednak dodać i to, że dolnośląscy strażacy są sukcesywnie przygotowywani na rozmaite zagrożenia. Temu służy prowadzone na bieżąco rozpoznanie rozmaitych obiektów m.in. pod kątem dróg dojazdu, a także zaopatrzenia w wodę. Chodzi przy tym nie tylko o ustalenie miejsca poboru wody, ale także o sposób jej przesyłania, nierzadko zresztą na duże odległości.

 W ramach takiego rozpoznania przygotowuje się potencjalne akcje ratowniczo – gaśnicze z uwzględnieniem m.in. sposobu budowy układów pompowo – wężowych. To wszystko zaś w sposób oczywisty przekłada się na sprawność i skuteczność działań w warunkach realnego zagrożenia. Z tego punktu widzenia  obecne ćwiczenia mają swoją wymierną wartość, zgodnie z powszechnie znaną zasadą, że trening czyni mistrza.

Lech Lewandowski

Fot. asp. Beata Dróżdż