Dobre efekty szkoleniowej współpracy

                  To był jeden z ważnych przejawów dobrze układającego się współdziałania PSP, OSP i Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki temu bowiem druhowie z OSP Kamieniec Wrocławski, mogli przeprowadzić na terenie JRG PSP Nr 3  we Wrocławiu, specjalistyczne „Warsztaty z zakresu pożarów wewnętrznych” ,przeznaczone dla strażaków zawodowych i ochotników. Koszty tego trzydniowego przedsięwzięcia pokrył w znaczącej części  Dolnośląski Urząd Marszałkowski, który notabene od lat wspiera dolnośląskich strażaków w zakupie sprzętu i wyposażenia ratowniczego, a także w organizacji przedsięwzięć szkoleniowych.

            Obecne szkolenie zostało zrealizowane w dniach 20-21 bm. w ramach  „Doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, realizowanego przez organizacje pozarządowe we współpracy ze służbami, inspekcjami, strażami.” W uroczystości rozpoczęcia szkolenia, w którym uczestniczyło łącznie blisko 90 strażaków, wzięła udział Dyrektor Wydziału Obronności i Bezpieczeństwa, Administrator Bezpieczeństwa Informacji Agnieszka Sokołowska. Komendę Wojewódzką PSP we Wrocławiu reprezentowali zastępca naczelnika wydziału operacyjnego mł.bryg. Aleksander Kucharczyk i kpt. Tomasz Mieszała, a KM PSP we Wrocławiu, komendant bryg. Piotr Znamirowski.

            Jak podkreśla gospodarz szkolenia, zastępca dowódcy JRG Nr 3, kpt. Piotr Ciesielski, strażacy jednostki zadbali o stworzenie dobrych warunków do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia szkoleniowego, zarówno pod względem bazy dydaktycznej, jak i zaplecza socjalnego. Natomiast, co należy podkreślić, autorem projektu, który został zaakceptowany przez DUM, jest komendant gminny w Czernicy dh. Jacek Pawlus. Dzięki temu współdziałaniu zadbano o doskonałą organizację zajęć jak i ich wysoki poziom merytoryczny. Sprawiło to, że uczestnicy warsztatów mogli skutecznie podnieść swoje kwalifikacje strażaków ratowników.

            W toku szkolenia przeprowadzono w godzinach dopołudniowych zajęcia teoretyczne, a po posiłku – praktyczne z wykorzystaniem komory rozgorzeniowej. Uczestnicy szkolenia  zostali zapoznani ze specyfiką pożarów w pomieszczeniach zamkniętych, w tym ze sposobami gaszenia m.in. materiałów zawierających substancje szkodliwe, a także z zasadami postępowania w celu uniknięcia urazów w postaci oparzeń. Dzięki instruktorom, każdy uczestnik wchodził do wewnątrz komory, gdzie m.in. pod kontrola instruktora, mógł zobaczyć jak zachowuje się pożar i jak można go kontrolować.

 Lech Lewandowski