Dofinansowanie dla najlepszych

             12 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 3128/V/16 o przyznaniu dofinansowania dla projektu, który uzyskał najwyższą liczbę punktów spośród 11 zakwalifikowanych wniosków. Projekt, którego liderem była Gmina Świdnica uzyskał 72 punkty na 78 możliwych do uzyskania i jako jedyny otrzymał dotację. Projekt obejmuje swoim zakresem doposażenie 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii. W ramach projektu zakupiono siedem średnich i trzy lekkie pojazdy ratowniczo – gaśnicze, a także dwa ciężkie zestawy hydrauliczne ratownictwa technicznego (m.in. nożyce, rozpieracze ramieniowe i teleskopowe, zestawy do obcinania pedelów w samochodach i zestawy do wyważania drzwi).

W dniu 15 listopada br. w Burkatowie odbyła się konferencja, podczas której podsumowano projekt pozyskania 6,5 mln. zł na zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla OSP pod nazwą „Zakup sprzętu dla prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica”.

W trakcie konferencji podkreślono m.in., że realizacja zakupów sprzętu i wyposażenia dla OSP, znacząco przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w dolnośląskich powiatach.

Podczas konferencji wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek, wskazała też na istotny udział kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy w profesjonalnym przygotowaniu partnerskiego wniosku o przyznanie dofinansowania. Wniosek ten powstał m.in. w oparciu o założenia powiatowego planu ratowniczego, który zakłada dotarcie do miejsca zdarzenia i udzielenie pomocy poszkodowanym w czasie do ośmiu minut.

 

 

 

 

Powiat Gmina Jednostka OSP Zakupiony sprzęt
świdnicki Gmina Świdnica OSP Burkatów średni samochód ratowniczo-gaśniczy oraz hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego
dzierżoniowski Gmina Dzierżoniów OSP Ostroszowice średni samochód ratowniczo-gaśniczy
świdnicki Gmina Jaworzyna Śl. OSP Jaworzyna Śl. średni samochód ratowniczo-gaśniczy
jaworski Gmina Męcinka OSP Męcinka średni samochód ratowniczo-gaśniczy
świdnicki Gmina Strzegom OSP Goczałków średni samochód ratowniczo-gaśniczy
średzki Gmina Udanin OSP Ujazd Górny średni samochód ratowniczo-gaśniczy
świdnicki Gmina Żarów OSP Pożarzysko średni samochód ratowniczo-gaśniczy
lubański Gmina Leśna OSP Leśna lekki samochód ratowniczo-gaśniczy
świdnicki Gmina Marcinowice OSP Tworzyjanów lekki samochód ratowniczo-gaśniczy
lubański Gmina Siekierczyn OSP Siekierczyn lekki samochód ratowniczo-gaśniczy
wołowski Gmina Brzeg Dolny OSP Brzeg Dolny hydrauliczny zestaw ratownictwa technicznego