Dolnośląscy strażacy wizytują harcerskie obozy

W dniach 16-18.07.2018r. zgorzeleccy strażacy wizytowali  obóz harcerski zorganizowany w formie półkolonii przez Komendę Hufca Zgorzelec na terenie Przystani Żeglarskiej KS Turów w Ręczynie, nad zbiornikiem wodnym Niedów. Przez pierwsze trzy dni funkcjonowania obozowiska, w ramach kontroli bezpieczeństwa, każda zmiana służbowa zgorzeleckiej JRG PSP prowadziła rozpoznanie dróg dojazdowych i przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego.  

Ponadto w ramach akcji  „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” przeprowadzono prelekcje nt. bezpiecznego wypoczynku nad wodą, a także omówiono zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.  Przeprowadzono również pokaz wodowania łodzi ratowniczej i podejmowania osób z wody. Zgorzeleccy strażacy uczestniczyli także w praktycznym sprawdzianie  ewakuacji obozu harcerskiego.

Zgodnie z wymogami zawartymi w „Wytycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów namiotowych”, na czas trwania obozu harcerskiego zapewniona została łączność pomiędzy stanowiskiem kierowania  KP PSP w Zgorzelcu, a komendantem obozu, poprzez sieć radiową oraz telefoniczną. Spotkania z harcerzami były dla zgorzeleckich strażaków świetną okazją do doskonalenia umiejętności w przeprowadzaniu akcji ratunkowych na wodzie.  Dobrze też służyły harcerskiej młodzieży, która przy tej okazji poznała zasady  bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

W ostatnim okresie czasu podobne spotkania strażaków i harcerzy przebywających na obozach, połączone z pogadankami i pokazami zasad postępowania w przypadku rozmaitych zagrożeń, przeprowadzili także strażacy z innych dolnośląskich komend powiatowych PSP m.in. z Bolesławca i Legnicy. Natomiast od początku tegorocznych wakacji dolnośląscy strażacy wydali blisko 40 opinii dotyczących zasad bezpieczeństwa  obowiązujących przy organizacji i prowadzeniu obozów harcerskich. (L)