Dolnoślązacy mogą czuć się bezpieczniej

7 listopada br. odbyło się we Wrocławiu uroczyste otwarcie  Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego oraz nowej siedziby KW PSP we Wrocławiu. W uroczystości wzięli udział liczni zaproszeni goście na czele z wojewodą dolnośląskim Pawłem Hreniakiem. Aktu poświęcenia nowo oddanych obiektów dokonali metropolita wrocławski, arcybiskup Józef Kupny oraz kapelan dolnośląskich strażaków ks. Artur Szela.

Wśród przybyłych na uroczystość  byli m.in. liczni przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb i instytucji województwa dolnośląskiego. Obecni byli komendanci miejscy i powiatowi PSP. Ponadto w uroczystości otwarcia centrum uczestniczyli byli komendanci dolnośląskiej PSP i strażacy ZEiR RP.  

W toku uroczystości wojewoda Hreniak odczytał list skierowany do uczestników przez prezesa Rady Ministrów RP, Mateusza Morawieckiego. Premier, gratulując oddania do użytku tej, tak ważnej dla bezpieczeństwa Dolnoślązaków inwestycji, wskazał na jej znaczenie dla sprawnego powiadamiania, zarządzania kryzysowego ,a w konsekwencji skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom. Podkreślił również, iż powstanie centrum stało się możliwe dzięki zaangażowaniu zarówno władz wojewódzkich, samych strażaków,  jak i wsparciu rządowemu. Zapewnił, że sprawy bezpieczeństwa, jak dotąd, będą jednym z priorytetów polityki rządu.

            O znaczeniu centrum, ale też i szerzej ,o wysiłkach władz województwa podejmowanych w celu wszechstronnego wzmocnienia systemu bezpieczeństwa m.in. poprzez zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego, mówił w swoim wystąpieniu wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. Jak powiedział, dzień oddania centrum do użytku jest wyjątkowy, bo odtąd Dolnoślązacy mogą się czuć bezpieczniej. Centrum, w którym zostały skupione wszystkie najważniejsze ogniwa systemu bezpieczeństwa, jest wyposażone w systemy informatyczne na światowym poziomie.  A równocześnie, co także należy odnotować, służby ratownicze są sukcesywnie doposażane.  Do strażackich jednostek, w tym ochotniczych, przekazywane są nowe samochody pożarnicze. Z kolei dla potrzeb ratownictwa medycznego zakupiono w ostatnim czasie 30 karetek pogotowia.

O znaczeniu powstałego centrum dla sprawnego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa mówił także komendant wojewódzki PSP st.bryg. Adam Konieczny. Jak wskazywał tu skupione zostały  te wszystkie ogniwa, które warunkują zespolenie służb działających w zakresie zarządzania kryzysowego i ratownictwa. Obiekt został wyposażony m.in. w serwerownię niezbędną dla sprawnego funkcjonowania  całego systemu. W jego skład wchodzą m.in.   Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego , Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

W ramach całej inwestycji, której koszt wyniósł ponad 31 milionów złotych, znaczący jest także wkład finansowy WFOŚiGW.  Oprócz przeprowadzonych prac modernizacyjnych, wzniesiono od podstaw budynek komendy wojewódzkiej PSP. Jednocześnie, co warto odnotować,  w wyniku przeprowadzonych prac, zarówno modernizacyjnych ,jak i inwestycyjnych, zachowany został charakter architektoniczny obiektów. Nowa siedziba komendy wojewódzkiej PSP koresponduje z zabytkową ośmiokondygnacyjną  wieżą – wspinalnią i stanowiącym integralną część kompleksu, budynkiem pamiętającym czasy przedwojenne.

O randze oddanej inwestycji świadczy wiele jej atutów, co uwypuklono w trakcie okolicznościowych wystąpień. Wojewoda Hreniak uznał oddanie do użytku centrum za jedno z ważniejszych wydarzeń w 2018 r. Natomiast komendant Konieczny m.in. wskazał, że przyjęty przez władze województwa kierunek  budowania spójnego systemu bezpieczeństwa dobrze rokuje na przyszłość.

Podczas uroczystości szesnastu osobom wręczono odznaczenia : Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, brązowe Krzyże Zasługi oraz srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę.

Tekst i zdjęcia Lech Lewandowski