Doroczne podsumowanie w OSP Milicz

09.02.2019 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP w Miliczu. Na doroczne rozliczenie druhów z ich działalności zaproszono wielu gości. Przybyli m.in. dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Adam Konieczny, prezes ZOP ZOSP RP w Miliczu dh Wojciech Bukowski, członek Prezydium ZOG ZOSP RP dh Stanisław Plewka, a także delegacje zaprzyjaźnionych jednostek OSP Łazy, Zduny i Krotoszyn. Obecni byli zastępca komendanta powiatowego PSP w Miliczu mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Zmaczyński,a także przedstawiciele Policji i Nadleśnictwa Milicz.

W czasie zebrania omówiono działalność OSP w minionym 2018 r. a także nakreślono plany na rok bieżący. Jak wskazywano do najważniejszych zadań należy m.in. pozyskanie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego, termomodernizacja remizy, instalacja dodatkowego oświetlenia drogowego , niezbędnego w czasie wyjazdów alarmowych oraz modernizacja szatni podziału bojowego.

Do głównych postulatów podnoszonych w toku obrad odniósł się st.bryg. Adam Konieczny, który wskazał na możliwości pozyskania nowego sprzętu i wyposażenia, dzięki dotacjom z Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, KSRG oraz WFOŚ i NFOŚ. W końcowej części obrad przegłosowano uchwały dotyczące m.in. ewentualnego zbycia pojazdu typu GBA i GLBM, a także planowanych inwestycji.

Doroczne zebranie sprawozdawczo – wyborcze było też okazją do wyróżnienia najbardziej aktywnych druhów JOT : Wojciecha Szarka, Piotra Szarka i Grzegorza Dudę. Największą liczbę wyjazdów w ubiegłym roku miał dh Wojciech Szarek – 96. Za swoją pracę dla straży wyróżnieni zostali ponadto: dh Paweł Michałek, dh Magdalena Michałek, dh Mateusz Chorąży, dh Andrzej Tokarski, dh Ireneusz Parkitny, a z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, dh Julita Chojnacka. Z rąk st. bryg. Adama Koniecznego oraz prezesa milickiej OSP dh. Grzegorza Dudy, specjalne podziękowania i gratulacje otrzymał obecny na zebraniu senior OSP Milicz dh Eugeniusz Kaliciak.