Dostawa elementów wymaganych do modernizacji systemu łączności

Żródło: KM PSP Legnica

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy zwraca się z prośbą  o przedstawienie Państwa oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia na: „Rozbudowa dostawa, montaż i uruchomienie wymaganych elementów do modernizacji systemu  łączności radiowej  Multikom 2- stacja systemowa zdalnie sterowana za pośrednictwem protokołu   ip via internet w lokalizacji   OSP Prochowice”.

  1. Zapytanie ofertowe

  2. Specyfikacja zamówienia

  3. Formularz oferty

  4. Oświadczenie