Dowód strażackiej pamięci

4 maja wspominamy  św. Floriana  żołnierza i męczennika,  czczonego  w całej Polsce głównie jako patrona wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. W XVI wieku  stał się oficjalnie świętym chroniącym od ognia.

Jak co roku delegacja Komendy Wojewódzkiej PSP udała się do Wrocławskiej Katedry św. Jana Chrzciciela. Tu wraz
z kapelanem dolnośląskich strażaków ks. Arturem Szelą, delegacja złożyła kwiaty i odmówiła modlitwę, oddając tym samym hołd wszystkim strażakom, którzy dali przykład wierności przysiędze i nie bacząc na niebezpieczeństwo spieszyli z pomocą i ratunkiem tym wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebowali. Pamięć o tych strażakach jest i pozostanie przykładem dla kolejnych pokoleń ich następców.