Działania Strażaków Państwowej Straży Pożarnej z Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz strażaków z OSP KSRG .

Żródło: KP Zgorzelec

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu oraz strażacy z OSP KSRG prowadzili w dniach od 01.04. do 17.04 następujące działania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19:

Po zamknięciu granic kraju, działania strażaków Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu polegają na weryfikacji stanu zdrowia osób wjeżdżających do kraju w Punktach Kontroli Sanitarnej na przejściach granicznych na autostradzie A-4 w Jędrzychowicach i Zgorzelec-Görlitz. Na przejściu w Jędrzychowicach w systemie zmianowym służbę pełni 3 strażaków, na przejściu w Zgorzelcu również 3 strażaków.

Do zadań strażaków Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu należy również utrzymanie zaplecza logistycznego utworzonego na w/w przejściach dla służb dyżurujących w  Punktach Kontroli Sanitarnej.

W dniu 07.04.2020r. strażacy z JRG Zgorzelec rozstawili namiot dekontaminacyjny wraz z osprzętem na placu wewnętrznym SPZOZ w Zgorzelcu. Namiot pełni rolę tymczasowej izby przyjęć. Działania mają na celu ograniczenie  rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Działania prowadzone przez jednostki OSP KSRG Bogatynia, Węgliniec, Pieńsk, Studniska Dolne:

Ratownicy z OSP wyposażeni w sprzęt ochrony indywidualnej, unikając bezpośredniego kontaktu, dostarczali i przekazywali podstawowe produkty żywnościowe, osobom poddanym kwarantannie. Podstawowe produkty żywnościowe zostały przygotowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na polecenie Burmistrzów i Wójtów miast i gmin z powiatu zgorzeleckiego ratownicy OSP KSRG, zostali wyznaczeni do rozgłaszania komunikatów głosowych.

W związku z wdrożonymi obostrzeniami na terenie RP mającymi na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się Koronawirusa SARS-Cov-2 ,ratownicy z OSP KRSG Bogatynia, Studniska Dolne, Węgliniec, Pieńsk – rozgłaszali komunikaty głosowe na terenie miast i gmin przy użyciu sprzętu nagłaśniającego informując społeczeństwo o obowiązujących zasadach.

Działania prowadzone są przy ścisłej współpracy ze Strażą Graniczną, Policją, Inspekcją Sanitarną, Pogotowiem Ratunkowym, Zespołem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

opracował: mł.bryg.Hubert Jarosz

[See image gallery at www.kppsp.zgorzelec.pl]