Działania strażaków podczas kontroli sanitarnej na przejściach granicznych

 29 bm. zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. Piotr Grzyb na polecenie dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marka Kamińskiego dokonał inspekcji na przejściach granicznych w Kudowie – Słone i Lubawce. Komendant zapoznał się z organizacją
i warunkami służby, stanem przygotowania logistycznego i zabezpieczenia sanitarnego strażaków. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej zostali skierowani do wykonywania zadań na granicznych punktach kontroli sanitarnej na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

            Strażacy angażują się w szereg przedsięwzięć związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. Są jak zawsze gotowi do niesienia pomocy nie zważając na zagrożenie własnego zdrowia i życia. 28 marca br. zostali wezwani do wypadku drogowego w miejscowości Podzamek w powiecie kłodzkim (droga krajowa nr 46).
W zdarzeniu brał udział samochód osobowy, który dachował, a poszkodowana została jedna osoba. Strażacy po dojeździe na miejsce zdarzenia zabezpieczyli teren działania, udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanemu i  przekazali go Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Po zakończeniu działań okazało się, że kierujący pojazdem był ostatnio
za granicą i powinien przebywać na kwarantannie domowej. Dwóch strażaków, którzy mieli bezpośrednią styczność z poszkodowanym, w celu przeciwdziałania ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa zostało odizolowanych. Czekają teraz na wyniki badania potencjalnie zarażonego poszkodowanego.

Opracował: mł. bryg. Daniel Mucha

Zdjęcia: mł. bryg. Daniel Mucha