Dzień Strażaka, inny niż zwykle 

Obchody Dnia Strażaka kojarzą się z uroczystymi apelami, ale również
z piknikami podczas których strażacy spotykają się z mieszkańcami. Tym razem jednak pandemia koronawirusa napisała odmienny scenariusz. Tegoroczne święto strażackie obchodzone było z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.
W Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu odprawiona została msza święta w intencji dolnośląskich strażaków, w której uczestniczył m.in.: dolnośląski komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Marek Kamiński, z-ca komendanta wojewódzkiego PSP,
st. bryg. Bogusław Brud, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
woj. dolnośląskiego, Ryszard Drozd oraz kapelan dolnośląskich strażaków, ks. Artur Szela. Po nabożeństwie komendant wojewódzki PSP oraz Prezes ZOW ZOSP RP złożyli kwiaty w kaplicy św. Floriana umiejscowionej na tzw. Chórku Cesarskim, dziękując jednocześnie za opiekę nad strażakami z Dolnego Śląska.

            Na placu wewnętrznym KW PSP we Wrocławiu odbył się uroczysty apel. 
W okolicznościowym wystąpieniu komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Marek Kamiński zwrócił uwagę na szczególny czas w jakim przyszło strażakom pełnić niełatwą służbę, a także wyjątkowe okoliczności tegorocznych obchodów strażackiego święta. W tym roku obchodzimy bowiem 25-lecie utworzenia KSRG, którego znaczenie dla funkcjonowania systemu bezpieczeństwa trudno przecenić. 

            Obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka są zawsze okazją do wyróżnienia najbardziej zasłużonych. Pracownikom KW PSP we Wrocławiu prezydent RP przyznał złote, srebrne i brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Minister SWiA wyróżnił funkcjonariuszy złotą, srebrną i brązową odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej. Ponadto minister SWiA nadał dwóm funkcjonariuszom stopnie brygadiera, trzem – starszego kapitana oraz sześciu pierwszy stopień oficerski.         

Komendant główny PSP awansował na wyższe stopnie służbowe w korpusie aspirantów trzech funkcjonariuszy KW PSP. Ponadto dwóch funkcjonariuszy uhonorował nagrodą pieniężną.

Decyzją dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP nadano wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerskim.

Awanse, medale i wyróżnienia otrzymali także liczni funkcjonariusze komend powiatowych i miejskich PSP woj. dolnośląskiego. Łącznie w korpusie oficerów awansowało 86 strażaków, z czego 38 na pierwszy stopień oficerski. W korpusie aspirantów awansowało ogółem 90 strażaków, a w korpusie podoficerów – 421.  

Dziękując za wzorową służbę komendant wojewódzki PSP, st. bryg. Marek Kamiński złożył strażakom podziękowania za wysokie osiągnięcia w realizacji zadań służbowych oraz życzenia wszelkiej pomyślności zarówno w wykonywaniu niełatwych obowiązków, jak i w życiu osobistym.

Podobnie jak we Wrocławiu, o tej samej porze, uroczystości z okazji Dnia Strażaka odbyły się we wszystkich komendach powiatowych i miejskich PSP woj. dolnośląskiego. Wszędzie miały skromny charakter, bowiem na przebiegu tegorocznego święta strażaków zaważyły ograniczenia związane z pandemią. Mimo to nie brakowało życzeń, podziękowań i przekonania, że strażacy mają uzasadnione powody do satysfakcji w wypełnianego obowiązku.

Opracował: Lech Lewandowski, mł. bryg. Daniel Mucha

Zdjęcia: KW PSP, KM/P PSP