Dzień strażaka we Wrocławiu

Gaszą pożary – rozpalają nadzieję

Szczególny charakter miały tegoroczne dolnośląskie obchody Dnia Strażaka. Na tym uroczystym, ale i radosnym w swojej wymowie święcie, kładła się bowiem cieniem niedawna tragedia w Świebodzicach. W świeżej pamięci, nie tylko strażaków, ale całego społeczeństwa jest ofiarna akcja ratownicza strażaków PSP i OSP, którzy na gruzowisku, w warunkach zagrożenia własnego życia, walczyli do końca o życie zasypanych mieszkańców.

13 maja br. w sercu Wrocławia, na Placu Wolności, gdzie po mszy świętej  odbyły się uroczystości, stanęli m.in. ci strażacy ratownicy, których działania na gruzowisku śledziła w napięciu cała Polska. Wszystkich przybyłych na uroczystości powitał  komendant dolnośląskiej PSP st. bryg. Adam Konieczny. Wśród gości obecni byli przedstawiciele władz centralnych – minister MSWiA Mariusz Błaszczak, minister Elżbieta Witek, komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski i komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. W gronie przybyłych gości obecni byli również dolnośląscy parlamentarzyści.

W strażackim święcie udział wzięli  gospodarze województwa – wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak oraz przedstawiciele samorządu z wicemarszałek województwa dolnośląskiego Ewą Mańkowską. Tradycyjnie przybyli również przedstawiciele OSP – członek Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP Ireneusz Niedźwiecki i prezes Dolnośląskiego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Wacław Dziendziel. Licznie reprezentowani byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych ze strażakami służb i instytucji.

Szczególny charakter dolnośląskich obchodów Dnia Strażaka znalazł odzwierciedlenie w wielu wystąpieniach oficjalnych gości. Jak wskazywano, strażacy pozostają nieprzerwanie, także w swoje święto, w gotowości do podjęcia działań ratowniczych. Podkreślano takie walory cechujące strażaków ratowników jak odwaga, ofiarność oraz profesjonalizm,.

Odwołując się do tragedii w Świebodzicach, zaakcentowano, że strażacy pełnią swoją trudną i niejednokrotnie niebezpieczną służbę nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami. Jak powiedział minister Błaszczak, strażacy  gaszą pożary i rozpalają nadzieję . O tym zaś , jak są postrzegani przez Polaków, świadczą najwyższe oceny wystawiane w badaniach opinii publicznej.

 

To wysokie uznanie znajduje także swój wyraz w postaci wyróżnień i odznaczeń przyznawanych przez przełożonych. Na mocy postanowienia Prezydenta RP,  minister Mariusz Błaszczak odznaczył medalem  „Za ofiarność i odwagę” osoby, które jak stwierdzono w uzasadnieniu „z narażeniem życia lub zdrowia ratowały zagrożone życie ludzkie lub mienie”. Ponadto wyróżniającym się strażakom PSP i OSP, ratownikom, a także osobom cywilnym zasłużonym dla  bezpieczeństwa wręczono odznaki i medale państwowe i resortowe oraz dyplomy. Wśród wyróżnionych było wielu strażaków awansowanych na kolejny stopień służbowy. Łącznie wyróżniono 186 osób.

W okolicznościowym wystąpieniu komendant  główny PSP gen. brygadier Leszek Suski podziękował  dolnośląskim strażakom zawodowym i ochotnikom za ich rzetelną i ofiarną  służbę. Złożył też wszystkim najlepsze życzenia z okazji Dnia Strażaka, które w tym roku odbywają się w 25 rocznicę powstania PSP. Decyzją komendanta głównego PSP, jednostki OSP biorące udział w akcji ratowniczej w Świebodzicach otrzymały dotację w wysokości 10 tys. zł. z przeznaczeniem na doposażenie sprzętowe oraz umundurowanie utracone lub zniszczone w tej akcji ratowniczej.

Podczas wrocławskich obchodów ogłoszone zostały wyniki plebiscytu „Gazety Wrocławskiej” na najlepszego w województwie dolnośląskim strażaka ochotnika, najlepszego dowódcę i najlepszą ochotniczą jednostkę.  Najwięcej głosów w pierwszej kategorii zdobyła dh. Justyna Adamczyk z OSP Sucha Górna, za najlepszego dowódcę uznano dh. Adama Horoszczaka z OSP Parchów, a za najlepszą dolnośląską jednostkę  – OSP  w Pastuchowie. Niezwykle sympatycznym akcentem było nagrodzenie przez ministra Błaszczaka najmłodszych strażaków – dzieci z OSP Szczodre i OSP Kobierzyce. Maluchy, które wręczały strażakom  laurki, były prawdziwą ozdobą tegorocznej uroczystości.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, minister Mariusz Błaszczak otworzył zawody pożarnicze FCC. Wrocławskie obchody Dnia Strażaka zakończyły się  wspólną grochówką.

Tekst i zdjęcia: Lech Lewandowski