Dzień Strażaka

Żródło: KP PSP Oława

W związku z dotykającą nas w wielu obszarach sytuacją epidemiologiczną, tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka miały zdecydowanie odmienny charakter niż w latach ubiegłych. W związku z poleceniem Komendanta Głównego PSP, które wynika ze zdrowego rozsądku i konieczności ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania koronawirusa wśród ratowników, jedyną dopuszczalną formą uroczystości w tym roku był apel na placu wewnętrznym komend, z udziałem wyłącznie strażaków pełniących w danym dniu służbę. Zasady izolacji jednostek ratowniczo-gaśniczych i komend są wciąż restrykcyjnie utrzymywane i nie byłoby to rozsądne, by ze względu na Dzień Strażaka od nich odstępować.

Punktualnie o godzinie 1300 we wszystkich dolnośląskich komendach Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęły się uroczyste, choć bardzo skromne apele. Na placu stanęli strażacy pełniący dziś służbę. St. kpt. Kamil Waliszewski złożył meldunek st. kpt. Bartłomiejowi Marcinów Komendantowi Powiatowemu PSP w Oławie. Następnie zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Po krótkim wstępie odczytane zostały wyciągi z rozkazów o nadaniu wyższych stopni służbowych. Wyjątkowo, decyzje personalne nie były w tym roku wręczane „do ręki”. Następnie odczytano listy z życzeniami od Prezydenta RP, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego PSP oraz Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Komendant złożył gratulacje wszystkim awansowanym, a trzeba dodać że również st. kpt. Bartłomiej Marcinów otrzymał w tym roku awans na wyższy stopień służbowy.

Nie jest możliwe nadanie uroczystego charakteru uroczystościom z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka, zachowując jednocześnie ograniczenia wynikające z sytuacji epidemiologicznej. Jako ratownicy, którzy na co dzień chronią  zagrożone ludzkie życie i często narażają życie swoje, a pośrednio zdrowie swoich rodzin, mamy tego świadomość. Liczymy tym samym, iż nasi przyjaciele, przedstawiciele władz samorządowych, służb i instytucji współpracujących zrozumieją tę sytuację. Wierzymy, że najpóźniej w przyszłym roku, będziemy mogli wspólnie spotkać się by razem celebrować Międzynarodowy Dzień Strażaka, podziękować z okazywane na bieżąco wsparcie oraz wyróżnić osoby, których zaangażowanie i czyny przełożyły się na wysoki poziom bezpieczeństwa powiatu oławskiego.

Tradycyjnej Mszy Świętej w intencji oławskich strażaków również w najbliższym czasie nie będzie. Była to decyzja trudna ale podjęta wspólnie z naszym Kapelanem. Wierzymy że sytuacja w Kraju możliwie szybko ulegnie stabilizacji. Przestrzeganie obecnych restrykcji pozwoli ten czas skrócić, a przede wszystkim ograniczyć ryzyko zachorowań oraz śmierci ludzi.

Wszystkim awansowanym i wyróżnionym gratulujemy. Dziękujemy także za miłe, przesłane do nas słowa.