Eksperci o bezpieczeństwie transgranicznym

Równolegle z prowadzonymi krajowymi ćwiczeniami „Pogranicze 2017”, odbył się panel ekspertów w ramach polsko – czeskiego projektu „Bezpieczne Pogranicze”. Celem tego projektu jest podniesienie transgranicznej gotowości do podejmowania wspólnych działań ratowniczych. Współpraca polskich i czeskich służb  jest szczególnie ważna i potrzebna podczas rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Zgodnie z założeniami, w takich przypadkach powinna następować intensyfikacja współdziałania wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na obszarze polsko – czeskiego pogranicza. Ten nadrzędny cel wspólnego projektu służy zatem zarówno poprawie bezpieczeństwa, jak też zwiększeniu atrakcyjności regionu.

            Omówieniu stanu realizacji projektu, a także dalszym wspólnym działaniom, poświęcony został obecny panel. Udział w nim wzięli ze strony polskiej przedstawiciele komend wojewódzkich PSP w Opolu (partner wiodący), Wrocławiu i Katowicach oraz przedstawiciel zarządzania kryzysowego DUW.  Ze strony czeskiej w obradach uczestniczyli przedstawiciele korpusu ratownictwa pożarniczego pięciu krajów (odpowiednik województwa) – Liberca, Hradec –Kralowe, Pardubice, Ołomuńca  i Moraw. W toku obrad poświęconych współpracy, ze szczególny uwzględnieniem długotrwałych akcji ratowniczych, pokazano poświęcone tym zagadnieniom dwie prezentacje. Jedną z nich przedstawił komendant dolnośląskiej KW PSP st.bryg. Adam Konieczny, a drugą reprezentujący kraj liberecki Jiri Kovalsky. Problematyka długotrwałych akcji została także podjęta w wystąpieniu komendanta zgorzeleckiej KP PSP bryg. Wiesława Wypycha. Omówił on szczegółowo działania kompanii logistycznej „Lubań”,zabezpieczającej działania ratownicze.

            Jak wskazywano ogromne znaczenie programu „Bezpieczne Pogranicze” polega przede wszystkim na wzajemnym wsparciu ratowniczym w sytuacjach zagrożenia obiektów infrastruktury  krytycznej. Chodzi tu głównie o duże obiekty przemysłowe, aglomeracje miejskie, ważne obiekty użyteczności publicznej, ujęcia wody, gazociągi itp. W przypadku takich zagrożeń, podstawowym warunkiem skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych,  jest kompatybilność sprzętowa jednostek obu stron, ale także odpowiedni poziom wyszkolenia ratowniczych zespołów.

            Dlatego też, jak wskazywano podczas panelu, konieczne jest organizowanie np. wspólnych szkoleń z zakresu ratownictwa chemiczno – ekologicznego, wysokościowego, obsługi drabiny mechanicznej, żurawi. Sukcesywnie powinien też postępować dalszy proces uzupełniania bazy sprzętowej. Dlatego nieprzypadkowo obecny panel odbył się równolegle z ćwiczeniami, w których udział wzięli m.in. ratownicy krajów ościennych – Republiki Czech i Niemiec. Uczestnicy panelu mieli okazję obserwować działania prowadzone w ramach ćwiczeń, a ponadto m.in. zwiedzili kopalnię Turów i zakłady ceramiki w Bolesławcu, gdzie m.in. zapoznali się z systemem zabezpieczeń przed pożarami i innymi zagrożeniami. (L.L)