Ewakuacja młodzieży na Zalewie Czerwona Woda.

Żródło: KP Zgorzelec

W dniu 08.06.2020 r. o godz. 18:38 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu otrzymał zgłoszenie, z którego
wynikało, że podczas spotkania towarzyskiego, które urządziła sobie grupka młodzieży na
niewielkiej wysepce, znajdującej się na zalewie Czerwona Woda w Zgorzelcu, u trzech osób
doszło do utraty przytomności i konieczna jest ich ewakuacja. Zgłaszający poinformował
także, że do wysepki prowadzi metalowy most, którego konstrukcja jest częściowo
zdemontowana i nie da się po nim bezpiecznie poruszać, a tym bardziej ewakuować po nim
osoby nieprzytomne.
Dyżurny zgorzeleckiej komendy, natychmiast zadysponował do tego zdarzenia
funkcjonariuszy z JRG Zgorzelec, pod dowództwem asp. Sławomira Rutkowskiego wraz ze
specjalistycznym sprzętem ratowniczym, w tym łodzią płaskodenną oraz samochodem –
drabiną mechaniczną o wysięgu 32m. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów PSP
stwierdzono, że na wyspie oddalonej od brzegu zalewu o ok. 12 m znajdują się 4 osoby
nieletnie, w tym jedna z nich jest nieprzytomna, a kontakt słowny z pozostałymi trzema
osobami jest mocno utrudniony. Ze względu na zły stan prowadzącej do wyspy kładki, która
była częściowo uszkodzona i zdemontowana, kierujący działaniami podjął decyzję o
ewakuacji osoby nieprzytomnej z wyspy na noszach, w koszu drabiny mechanicznej. W
trakcie rozstawiania drabiny, strażacy oraz ratownicy medyczni wraz z policjantami
przeprawili się po kładce i dotarli do osób znajdujących się na wyspie, zabezpieczyli osobę
nieprzytomną na noszach oraz dokonali oceny stanu zdrowia pozostałych osób. Następnie
przystąpiono do ich ewakuacji: dwie osoby ewakuowano z wykorzystaniem drabiny
mechanicznej, a pozostałe dwie przy asekuracji ratowników – po kładce. Ratownicy
medyczni, po przebadaniu wszystkich osób poszkodowanych, podjęli decyzję o konieczności
zabrania do szpitala jednej z nich, a pozostałe osoby zostały przejęte przez funkcjonariuszy
Policji, celem przesłuchania nt. okoliczności zdarzenia. Na miejsce prowadzonych działań
przybył Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu. W działaniach ratowniczych
uczestniczyło łącznie 9 funkcjonariuszy PSP, Policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

[See image gallery at www.kppsp.zgorzelec.pl]