Formularz zgłoszenia indywidualnego

Pola oznaczone gwiazdką są wymaganeWysyłając zgłoszenie zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do organizacji Mistrzostw w tym czynności rejestracyjnych oraz na nieodpłatną publikację danych osobowych, zdjęć, filmów i innych materiałów na stronie internetowej i profilu facebook organizatora Mistrzostw oraz w innych miejscach, w których będzie umieszczana informacja o Mistrzostwach. Jestem świadomy(a), że w każdej chwili mogę wycofać powyższą zgodę i zażądać usunięcia wszelkich związanych ze mną informacji, jak również dokonywać zmian w swoich danych, kontaktując się z organizatorem Mistrzostw.


Oświadczam, że dane zawarte w formularzu są prawdziwe i wprowadzone zostały poprawnie.
W formularzu należy wypełnić WSZYSTKIE informacje. Niepoprawne wypełnienie lub brak informacji może skutkować odrzuceniem zgłoszenia bez informacji zwrotnej!

Dane dotyczące wpłaty wpisowego prześlemy na podane adresy e-mail po zakończeniu procesu zgłaszania zawodników oraz ogłoszeniu oficjalnej listy zakwalifikowanych osób.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane niewłaściwym wypełnieniem niniejszego formularza.