Fundusz Sprawiedliwości dla oławskich OSP

Żródło: KP PSP Oława

Sprzęt ratowniczy o wartości ponad 150 tysięcy złotych trafił do jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej powiatu oławskiego. Było to możliwe dzięki środkom Ministerstwa Sprawiedliwości pochodzącym z Funduszu Sprawiedliwości, przeznaczonym na dofinansowanie zakupu sprzętu pomagającego ratować życie ofiarom wypadków. Środki te, przekazane oławskim gminom, stanowiły aż 99% wartości kupowanego sprzętu.

Łącznie zakupiono 6 defibrylatorów automatycznych (AED), 5 zestawów PSP R-1, 6 desek ortopedycznych, 6 zestawów szyn Kramera oraz 3 zestawy narzędzi hydraulicznych. Sprzęt trafił do 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczyste przekazanie, z udziałem władz samorządowych oraz kierownictwa PSP, odbywało się w gorących miesiącach przedwakacyjnych. Dzięki temu, wzmocniony potencjał ratowniczy pozwoli na skuteczniejsze prowadzenie interwencji w sezonie, kiedy ilość wypadków drogowych znacząco wzrasta.

Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości będą mogły pomagać poszkodowanym. Tak, aby rzeczywista pomoc dotarła do jak największej grupy potrzebujących.