Gorący lipiec

Żródło: KP PSP Bolesławiec

W lipcu 2019 zastępy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu bolesławieckiego wielokrotnie prowadziły działania ratowniczo gaśnicze związane z pożarami pól uprawnych. Na terenie naszego powiatu gaszono pola 11 razy. Pożary zniszczyły 47 ha pól. Straty oceniono na ponad 700 tys. zł (spaleniu m. in. uległ samochód ciężarowy) – wartość uratowanych pól i innych obiektów oszacowano na ponad 1.150.000 zł. Na szczęście nikt nie został ranny.

Zastępy z naszego powiatu 9 razy pomagały gasić pożary pól na terenach powiatów sąsiednich. W tych akcjach spłonęło 45 ha pól uprawnych.

Łącznie do pożarów pól strażacy PSP i OSP wyjeżdżali 20 razy.

W lipcu do wszystkich pożarów i miejscowych zagrożeń wyjeżdżano 129 razy.

Fotografie udostępniono dzięki uprzejmości pana Tomasza Rzeszowskiego.