Goście z Republiki Czeskiej

Po raz kolejny w ramach programu Bezpieczne Pogranicze gościliśmy strażaków z Republiki Czeskiej. Tym razem czeskich strażaków  reprezentowali funkcjonariusze z obsad stanowisk kierowania różnych szczebli – powiatowego oraz wojewódzkiego. W ramach odbywanego stażu dla obsad dyżurnych w spotkaniu uczestniczyło 9 strażaków z trzech województw, tj. Liberec, Ołomuniec oraz Hradec Kralowe.

Podczas trzech dni odbywania stażu, od 11 do 13 września br. zaprezentowano funkcjonowanie Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu oraz Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu, przedstawiono działanie Europejskiego Numeru Alarmowego 112 występującego w Polsce na przykładzie Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu, omówiono i porównano rozwiązania programowe oraz regulacje prawne obowiązujące w obu krajach. Nie zabrakło także wymiany doświadczeń wynikających z  wieloletniej współpracy przygranicznej popartych przykładami z realnych zdarzeń.

W ramach  pokazu sprzętu oraz bazy lokalowej dolnośląskich strażaków zaprezentowano wyposażenie JRG nr 7 we Wrocławiu oraz JRG
w Oławie, a także OSP w KSRG Siedlce.

Różnice szczebla wojewódzkiego oraz powiatowego w funkcjonowaniu PSP zaprezentowano na bazie KP PSP w Oławie, ze szczególnym uwzględnieniem systemu SWD PSP oraz dysponowania i koordynacji działań jednostek PSP i OSP. Przygotowanie do prowadzenia działań ratowniczych w obiektach zabytkowych zrealizowano na przykładzie Hali Stulecia oraz innych obiektów zabytkowych zlokalizowanych na wrocławskim Ostrowie Tumskim.  

kpt. Mirosław Boczar