Gospodarska wizyta

Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Cezary Przybylski oraz dyrektor, Pełnomocnik ds. Ochrony In formacji Niejawnych, Inspektor Ochrony  Danych, Agnieszka Sokołowska, złożyli wizytę w nowej siedzibie dolnośląskiej KW PSP.

W trakcie spotkania komendant wojewódzki KW PSP, st. bryg. Adam Konieczny zapoznał gości z zadaniami realizowanymi przez dolnośląskich strażaków, a także korzystnymi zmianami jakie nastąpiły w funkcjonowaniu systemu bezpieczeństwa dzięki utworzeniu Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego. W trakcie wizyty goście zwiedzili obiekty m.in. Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, a także nowoczesną serwerownię  i  Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP.