Gotowi do działań !

Żródło: KP PSP Bolesławiec

W niedzielę 31 marca odbył się egzamin kończący szkolenie podstawowe dla strażaków ochotniczych straży pożarnych. Szkolenie, które organizowali strażacy z tut. Komendy i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, trwało od 8 lutego. Był to dla wszystkich długi czas wyrzeczeń, ponieważ zajęcia odbywały się w soboty i niedziele. Strażacy uczyli się m. in. obsługi sprzętu ratowniczego, taktyki pożarniczej, podejmowania działań w różnych sytuacjach. Poznali zagadnienia ratownictwa technicznego, medycznego, chemiczno – ekologicznego. Zaliczyli trudny test w tzw. „komorze dymowej”, gdzie korzystając z aparatów powietrznych, musieli pokonać zadymiony labirynt wąskich i niskich przejść w specjalnych kontenerach. Jest to ścieżka do badań wydolności organizmu, zwłaszcza w aspekcie psychologicznym. Ćwiczyli także sposoby wykonywania dojścia i sposoby ewakuacji osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. Po zaliczeniu egzaminu i załatwieniu formalności w macierzystych jednostkach, druhowie ochotnicy będą mogli już uczestniczyć w działaniach ratowniczych. Egzamin zaliczyli wszyscy przystępujący do niego strażacy.

Gratulujemy i do zobaczenia w akcji !