Gratulacje dla strażaków-ratowników

2 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kondratowicach odbyło się uroczyste wręczenie podziękowań i listów gratulacyjnych dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w  Kondratowicach: Mateusza Zieleniewskiego i Denisa Tomaluka.

Wyróżnienia te wręczono w dowód uznania za podjęcie skutecznej akcji resuscytacyjnej. Aktywna prospołeczna postawa spowodowała, że ci młodzi ludzie uratowali życie mężczyźnie podczas nagłego zatrzymania krążenia. Akcja miała miejsce w Kondratowicach, 23 lutego bieżącego roku.

Tego feralnego dnia, mężczyzna po otrzymaniu informacji o śmierci siostry nagle źle się poczuł, po czym stracił przytomność i przestał oddychać. O sytuacji tej został powiadomiony Mateusz Zieleniewski, sąsiad poszkodowanego, a jednocześnie strażak OSP. Zaalarmowany Mateusz wraz z kolegą z jednostki, Denisem Tomalukiem natychmiast ruszyli na pomoc.

 Druhowie wbiegli do mieszkaniai podjęli się udzielania resuscytacji, wykorzystując wiedzę zdobytą podczas szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Prowadzili  akcję, aż do chwili przejęcia pacjenta przez zespół ratownictwa medycznego PRM. W chwili obecnej stan poszkodowanego mężczyzny jest stabilny.

Z inicjatywą nagrodzenia lokalnych bohaterów wystąpił wójt gminy Kondratowice Tomasz Gracz, który pogratulował im odwagi i zdecydowanego działania. List gratulacyjny skierował do nich również dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny. Podziękowania za okazaną postawę, którą należy promować w społeczeństwie złożył strażakom komendant powiatowy PSP w Strzelinie mł. bryg. Krzysztof Dobrowolski.