Informacje

“Firefighter Combat Challenge – Wrocław 2017”

 

 

Termin: 13 maja 2017 rok

Miejsce: Wrocław, pl. Wolności (obok Narodowego Forum Muzyki)

W ramach uroczystości wojewódzkich z okazji  Dnia Strażaka 2017,po raz pierwszy we Wrocławiu, odbędą się zawody strażackie “Firefighter Combat Challenge”.

Warunki udziału w zawodach

W mistrzostwach mogą wziąć udział czynni i emerytowani funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, członkowie innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.


LISTA TANDEMÓW ZOSTANIE OSTATECZNIE ZAMKNIĘTA 30 KWIETNIA O GODZINIE 8:00!!!!

Obecnie niedostępny jest indywidualny formularz zgłoszeniowy.

Dostępny jest  Formularz zapisów do tandemów. Każdy zawodnik, który chce się zapisać na tandem (2 osoby) MUSI być zarejestrowany najpierw INDYWIDUALNIE.


Wpisowe w wysokości  50 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdego zawodnika należy wpłacać na nr konta:

20 1020 5226 0000 6002 0416 5189
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu  ul. Kręta 28,
48-300 Wrocław
W tytule przelewu należy umieścić: nazwisko i imię, jednostka organizacyjna oraz dopisek FCC Wrocław


LISTA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW JEST OGRANICZONA – MAKSYMALNIE 100 ZAWODNIKÓW

O udziale w Zawodach decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych dokonaniem wpłaty wpisowego.
Ostateczna lista zawodników zostanie ogłoszona po uzyskaniu 100 zgłoszeń wraz z wpłatami wpisowego, lub po dniu 21 kwietnia br.

W związku z przekroczeniem limitu opłaconych zgłoszeń:  LISTA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW JEST ZAMKNIĘTA !!!!

 Brak wpłaty w tym terminie wpisowego spowoduje automatyczne wykreślenie z listy zawodników. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny zawodnik rezygnuje ze startu, prosimy o jak najszybsze powiadomienie organizatora.

Kontakt w sprawach dotyczących zawodów: st. kpt. Daniel Mucha (KW PSP we Wrocławiu) tel. 71 368 22 85;
691 142 998
; email:  d.mucha@kwpsp.wroc.pl


W sprawach dotyczących danych zgłoszenia proszę o kontakt pod adresem admin@straz.wroclaw.pl


Patronat honorowy:

Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia