Informacje FCC

“Firefighter Combat Challenge – Wrocław 2017”

 

 

Termin: 13 maja 2017 rok

Miejsce: Wrocław, pl. Wolności (obok Narodowego Forum Muzyki)

W ramach uroczystości wojewódzkich z okazji  Dnia Strażaka 2017,po raz pierwszy we Wrocławiu, odbędą się zawody strażackie “Firefighter Combat Challenge”.

Warunki udziału w zawodach

W mistrzostwach mogą wziąć udział czynni i emerytowani

funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, członkowie innych jednostek ochrony przeciwpożarowej.


Migawki z zawodów FCC Wrocław 2017

Wyniki zawodów FCC Wrocław 2017 w kategorii ogólnej OPEN

 


HARMONOGRAM   ZAWODÓW FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE Wrocław 2017

900 – rozpoczęcie wydawania pakietów startowych (sekretariat zawodów)

930 – otwarcie toru startowego do zapoznania przez zawodników

1200 – zakończenie wydawania pakietów startowych

1215 – opublikowanie listy startowej zawodników

1230 – uroczyste rozpoczęcie zawodów

1245-1700 – rywalizacja indywidualna zawodników

1700-1900 – rywalizacja tandemów  

1930-2000 – ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów

2000 – oficjalne zakończenie zawodów 

 

UWAGA

NIE ZGŁOSZENIE SIĘ WO GODZ 9:00 – 12:00 DO NAMIOTU SEKRETARIATU I NIE ODEBRANIE PAKIETU STARTOWEGO SKUTKUJE WYKLUCZENIEM Z ZAWODÓW

 

Przypominamy, że wskazanym jest aby zawodnicy posiadali własny sprzęt ochrony układu oddechowego (OUO) natomiast, organizator w miarę posiadanych możliwości, zapewni sprzęt ODO dla tych którzy będą mieli z tym problem, po uprzednim zgłoszeniu u organizatora adres admin@kwpsp.wroc.pl do czwartku.

 

Lista startowa z kolejnością startu poszczególnych zawodników będzie opublikowana w dniu zawodów po weryfikacji uczestników przy pobieraniu pakietów startowych. Wywoływanie kolejnych zawodników na start będzie regulowane i ogłaszane przez spikera zawodów.

Kliknij na mapę w celu powiększenia.


LISTA TANDEMÓW ZOSTAŁA OSTATECZNIE ZAMKNIĘTA 30 KWIETNIA!!!!

Wpisowe w wysokości  50 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdego zawodnika należy wpłacać na nr konta:

20 1020 5226 0000 6002 0416 5189
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu  ul. Kręta 28,
48-300 Wrocław
W tytule przelewu należy umieścić: nazwisko i imię, jednostka organizacyjna oraz dopisek FCC Wrocław


LISTA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW JEST OGRANICZONA – MAKSYMALNIE 100 ZAWODNIKÓW

O udziale w Zawodach decyduje kolejność zgłoszeń, potwierdzonych dokonaniem wpłaty wpisowego.
Ostateczna lista zawodników zostanie ogłoszona po uzyskaniu 100 zgłoszeń wraz z wpłatami wpisowego, lub po dniu 21 kwietnia br.

W związku z przekroczeniem limitu opłaconych zgłoszeń:  LISTA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW JEST ZAMKNIĘTA !!!!

 Brak wpłaty w tym terminie wpisowego spowoduje automatyczne wykreślenie z listy zawodników. Jeśli z jakiejkolwiek przyczyny zawodnik rezygnuje ze startu, prosimy o jak najszybsze powiadomienie organizatora.

 


Patronat honorowy:

              

Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia

HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI 13.05.2017