Ingres nowego prawosławnego ordynariusza we Wrocławiu

18 czerwca br. w prawosławnej katedrze we Wrocławiu odbył się ingres nowego ordynariusza diecezji Wrocławsko Szczecińskiego arcybiskupa Jerzego.

Pod koniec nabożeństwa abp Jerzy zwrócił się do zebranych ze słowami, że będzie starał się kontynuować drogę obraną przez jego poprzednika abp. Jeremiasza, który kierował diecezją wrocławsko-szczecińską 34 lata. – „Chciałbym być narzędziem, piórem w ręku Boga, niech On pisze scenariusz tej diecezji” – zaznaczył.

Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło także przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej, obecni byli: bryg. Piotr Grzyb – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu i bryg. Wiesław Wypych – Komendant Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu.

W czasie spotkania które odbyło się bezpośrednio po ingresie, panowie komendanci wręczyli nowemu ordynariuszowi strażacką maskotkę i pismo gratulacyjne wystosowane przez bryg. Adama Koniecznego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu. Obecni przy tym byli prawosławni kapelani Straży Pożarnej: krajowy- ks. Sergiusz Matwiejczuk i wojewódzki- dolnośląski, ks. Marek Bonifatiuk. Ordynariusz w krótkich słowach wyraził swoje zadowolenie z obecności na ingresie przedstawicieli dolnośląskiej PSP i zadeklarował otwartość na brać strażacką podczas swojej arcypasterskiej posługi we Wrocławiu.

 

Arcybiskup Jerzy Pańkowski w 1989 roku wstąpił do monasteru (klasztoru) w Supraślu, jednocześnie studiował w Prawosławnym Seminarium Duchownym. Ukończył nie tylko tę uczelnię – studiował również teologię w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz na Uniwersytecie w Atenach.

Śluby zakonne złożył w 1993 roku. W 1995 roku otrzymał święcenia diakońskie z rąk zwierzchnika Cerkwi w Polsce metropolity Sawy, a w 1998 roku – święcenia kapłańskie z rąk patriarchy ekumenicznego Bartłomieja.

Był przełożonym monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. W listopadzie 2006 roku sobór biskupów zdecydował o powołaniu go na wikariusza diecezji warszawsko-bielskiej, z tytułem biskupa siemiatyckiego.

Po śmierci w katastrofie smoleńskiej w kwietniu 2010 roku abp. Mirona przejął po nim obowiązki zwierzchnika Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego, które sprawuje do dziś. Hierarcha prowadzi też pracę naukową, jest profesorem nauk teologicznych, prorektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Będąc ordynariuszem Prawosławnego Ordynariatu WP jest zwierzchnikiem wszystkich kapelanów prawosławnych Straży Pożarnej.

  1. Marek Bonifatiuk