Jacy rzeczoznawcy, takie bezpieczeństwo

Postęp w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, ma  różnorodne konsekwencje. Do najważniejszych należy niewątpliwie konieczność ciągłego podnoszenia kwalifikacji przez osoby współodpowiedzialne za opiniowanie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dlatego już po raz drugi Ośrodek Szkolenia KW PSP we Wrocławiu zorganizował szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Funkcjonariusze i pracownicy Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego wykazali się dużym wsparciem merytorycznym i organizacyjnym przedmiotowego szkolenia. Osoby zaproszone do przedstawienia poszczególnych referatów, wybrano z grona najlepszych fachowców w branży dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, z terenu całego kraju. Prelegenci musieli wykazać się zarówno wiedzą jak również doświadczeniem z zakresu stosowania regulacji krajowych oraz międzynarodowych, dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zorganizowano szkolenie składające się z dwóch bloków tematycznych.  W pierwszej części tematem szkolenia byłoUzgadnianie projektów branżowych urządzeń przeciwpożarowych i instalacji użytkowych w zakresie ich zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej”. Natomiast w kolejnej szkolenie poświęconoAnalizie i ocenie wpływu przyjętych rozwiązań na poziom bezpieczeństwa pożarowego budynku, służąca wykazaniu niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej”.

W szkoleniu, zakończonym egzaminami końcowymi, uczestniczyły 73 osoby. Co ważne, wszyscy uczestnicy zdali egzaminy końcowe, a ponadto wielu uczestników już zapowiedziało  swój udział w kolejnym tego typu przedsięwzięciu, planowanym na przyszły rok.