Kamiennogórska Sala Edukacyjna

17 grudnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Kamiennej Górze nastąpiło uroczyste otwarcie Sali Edukacyjnej. Celem jej utworzenia jest kształtowanie ich wiedzy i świadomości uczniów na temat zagrożeń zewnętrznych i umiejętności zachowania się w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Dzięki upowszechnianiu tej wiedzy, a także wykształcaniu odpowiednich nawyków postępowania, nastąpi wzrost świadomości i poprawa bezpieczeństwa uczniów.

Akcja skierowana jest do najmłodszych uczniów szkół podstawowych. W ramach zajęć strażacy prowadzą szkolenia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego. Nadrzędnym przesłaniem jest dążenie do tego, aby w sposób przystępny przekazać dzieciom wiedzę i umiejętności na temat tego, jak ustrzec się przed rozmaitymi zagrożeniami. Mali słuchacze dowiadują się jak uniknąć zatrucia tlenkiem węgla (czadem), jak dbać o prawidłową wentylację pomieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowadzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domowego czy też jak powinna przebiegać ewakuacja z miejsca objętego pożarem.

Ponadto dzieci mogą zobaczyć jak rozprzestrzenia się dym w warunkach pożaru, jak działają czujki dymu oraz tlenku węgla, jak nagrzewają się drzwi, za którymi powstał pożar oraz jak prawidłowo wzywać służby ratownicze i udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Na realizację tego długofalowego zadania edukacyjnego, w siedzibie KP  PSP  w Kamiennej Górze przystosowano odpowiednie pomieszczenia. Zostały one przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych, a także praktycznych. Dlatego  zaaranżowano m.in. typowy pokój, wraz ze sprzętem i wyposażeniem w którym powstał pożar. W pomieszczeniach zainstalowano także urządzenia wykorzystywane w mieszkaniach,  które, w przypadku np. niewłaściwego użytkowania,  mogą być źródłem zagrożeń pożarowych lub zatrucia tlenkiem węgla.

Opracowanie: Lech Lewandowski KW PSP Wrocław

Zdjęcia. arch. KP PSP Kamienna Góra