Kierownictwo KWPSP

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU
ul.Borowska 138 50-552 WROCŁAW 

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP
 st.bryg. mgr inż. Adam Konieczny.
Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP

st.bryg. mgr inż. Marek Kamiński

bryg.mgr inż. Piotr Grzyb