Kierownictwo KW PSP

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU
ul.Borowska 138   50-552 WROCŁAW

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP
st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP
st. bryg. mgr inż. Piotr Grzyb