Kierownictwo KW PSP

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU

ul.Borowska 138

50-552 WROCŁAW

 

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP

nadbryg.  Adam Konieczny

 

 
Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP

st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński

 

st. bryg. mgr inż. Piotr Grzyb