Kierownictwo KWPSP

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU
ul.Borowska 138 50-552 WROCŁAW

 

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP

st.bryg. mgr inż. Adam Konieczny.

Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP

st.bryg. mgr inż. Marek Kamiński

st.bryg.mgr inż. Piotr Grzyb