Kierownictwo KW PSP

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU
ul.Borowska 138   50-552 WROCŁAW

Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP
st. bryg. mgr inż. Marek Kamiński

 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP
st. bryg. mgr inż. Bogusław Brud

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP
st. bryg. mgr inż. Piotr Grzyb