Klauzula informacyjna

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH PRZEZ JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNYW ZWIĄZKU Z  POSTĘPOWANIEM ADMINISTRACYJNYM

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM WIZYJNYM ORAZ KONTROLĄ WEJŚĆ/WYJŚĆ W KW PSP WE WROCŁAWIU

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ PETENTÓW W KW PSP WE WROCŁAWIU

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z PRZYJMOWANIEM ZGŁOSZEŃ I PROWADZENIEM AKCJI RATOWNICZO-GASNICZEJ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z WNIOSKIEM O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych

Wniosek u udostępnienie danych osobowych