KM PSP Włabrzych – stażysta operator sprzętu

KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WAŁBRZYCHU OGŁASZA nabór kandydatów do służby przygotowawczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu
1. Liczba kandydatów przewidzianych do przyjęcia: 2 osoby
2. Stanowisko:
a)stażysta, przewidywany etat – operator sprzętu specjalnego, Jednostka Ratowniczo -Gaśnicza Nr 1 – 1 osoba,
b) stażysta, przewidywany etat – operator sprzętu specjalnego, Jednostka Ratowniczo -Gaśnicza Nr 2 – 1 osoba
3 .System pełnienia służby: zmianowy.

Pobierz ogłoszenie o naborze /PDF/
Pobierz załącznik nr 1 -oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Pobierz załącznik nr 2 - zaświadczenie lekarskie