„Kolej Żelazna 2019” w Zgorzelcu

11 października br. Komenda Powiatowa PSP  w Zgorzelcu wspólnie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, zorganizowała ćwiczenia sprawdzające Powiatowy Plan Ratowniczy Powiatu Zgorzeleckiego. Ćwiczenia obejmowały m.in. doskonalenie współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej ze służbami wspomagającymi podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i chemicznych w transporcie kolejowym, a także z jednostkami ochrony przeciwpożarowej z Republiki Federalnej Niemiec.

Część praktyczną poprzedziła konferencja pt. „Współdziałanie służb ratunkowych podczas akcji ratowniczych w transporcie kolejowym”. W jej trakcie zaprezentowano zasady działania PSP stosowane w celu likwidacji  zagrożeń chemicznych. Z kolei przedstawiciel PKP Cargo omówił zasady transportu kolejowego materiałów niebezpiecznych, a przedstawiciel PKP PLK przedstawił zagadnienia związane z programem  edukacyjnym pn. „Bezpieczny przejazd”.

Natomiast praktyczne ćwiczenia służb rozpoczęły się na torowisku stacji kolejowej Zgorzelec epizodem: „Rozszczelnienie cysterny”. Na potrzeby ćwiczeń przygotowano  skład kolejowy złożony z kilku wagonów cystern przewożących amoniak. W wyniku działania osób trzecich,  doszło  do uszkodzenia zbiornika i wycieku amoniaku. Dwie osoby zostały poszkodowane. Zdarzenie zauważył jeden z pracowników PKP, który powiadomił  służby ratownicze.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej biorące udział w tym epizodzie realizowały działania w zakresie udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz  ratownictwa chemicznego w zakresie podstawowym i specjalistycznym. Dodatkowo jednostki ochrony przeciwpożarowej z Republiki Federalnej Niemiec ćwiczyły dostarczanie wody na duże odległości z punktu czerpania, który utworzony został na rzece Nysa Łużycka. 

Kolejny epizod pt. „Wypadek kolejowy”, zakładał zderzenie na przejeździe kolejowym samochodu osobowego oraz autobusu z pociągiem towarowym.  W wyniku zderzenia poszkodowanych zostaje 11 osób. Jednostki ochrony przeciwpożarowej, przy współudziale zespołów  ratownictwa medycznego, udzielały poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ponadto prowadzono działania w ramach ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym i specjalistycznym.

 W ćwiczeniach  udział wzięły: JRG Zgorzelec, JRG Bogatynia, OSP Studniska Dolne, OSP Trójca, OSP Węgliniec, OSP Pieńsk, OSP Czerwona Woda, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego z KM PSP Wałbrzych, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego z KP PSP w Bolesławcu, OSP Klingewalde, OSP Stadtmitte, OSP Hagenwerda, Policja, Zespół Ratownictwa Medycznego, Pracownicy PKP oraz Straż Ochrony Kolei.

Zainscenizowanie i przygotowanie elementów pozoracji możliwe było dzięki ścisłej współpracy organizatorów ćwiczeń.  Ponadto dużym zaangażowaniem wykazali się strażacy ochotnicy ze Studnisk Dolnych organizując na potrzeby ćwiczeń autobus, wykorzystany podczas zdarzenia związanego z wypadkiem drogowym. Bardzo ważny dla urealnienia akcji był także udział uczniów klasy medycznej  Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu. Odpowiednio ucharakteryzowani uczniowie, z powodzeniem  odgrywali rolę osób poszkodowanych.

Całość ćwiczeń obserwowali m.in. zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Kamiński oraz naczelnik wydziału operacyjnego KW PSP we Wrocławiu wraz z zespołem rozjemców.