Kolejne wsparcie dla jednostek OSP

   6 lipca br. w Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia przedstawicielom dolnośląskich OSP czeków okolicznościowych dofinansujących zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych. W ciągu niespełna dwóch tygodni jest to już druga tego rodzaju uroczystość. 24 czerwca br. wręczano dolnośląskim ochotnikom promesy na zakup 37 strażackich samochodów. Natomiast obecne wydarzenie to dopełnienie kwestii bezpieczeństwa zarówno dla druhów OSP, jaki mieszkańców naszego regionu.

Dofinansowanie o łącznej wartości ponad 6 mln. zł.  przeznaczone jest na zakup m.in. detektorów do pomiaru stężeń tlenku i dwutlenku węgla, motopomp czy systemów alarmowania. Maksymalna kwota dotacji to 20 tys. zł. Promesy umożliwiające strażakom zakup nowego wyposażenia trafią do 416 dolnośląskich OSP, co świadczy o skali wsparcia i w konsekwencji o uzyskanym postępie w unowocześnianiu dolnośląskich OSP.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: parlamentarzyści Mirosława Stachowiak Różecka i Paweł Hreniak, wicewojewoda Jarosław Kresa, wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW Łukasz Kasztelowicz, wiceprezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Bartłomiej Wiązowski oraz wiceprezes ZOW ZOSP RP województwa dolnośląskiego Bogdan Wilczak.

Zwracając się do gości oraz przedstawicieli OSP z powiatów: średzkiego, wołowskiego, oławskiego, wrocławskiego, oleśnickiego, strzelińskiego, trzebnickiego i milickiego, dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Marek Kamiński wskazał na znaczenie wyposażenia OSP, zarówno w nowoczesne samochody jak też w sprzęt ratowniczy. Jak podkreślił dla sprawy umacniania bezpieczeństwa obywateli Dolnego Śląska to doposażenie ma ogromne znaczenie.  Wskazał również na doskonale rozwijającą się współpracę z WFOŚiGW we Wrocławiu, dzięki której pomyślnie zrealizowano nie tylko obecne, ale także wcześniejsze programy wsparcia  jednostek OSP województwa dolnośląskiego.

W trakcie uroczystości głos zabierali wszyscy oficjalni goście gratulując strażakom nowego sprzętu i wyposażenia, a jednocześnie dziękując im za ofiarną służbę społeczeństwu. Szerzej o całym procesie doposażania strażackich jednostek mówił prezes Łukasz Kasztelowicz, który przy tej okazji złożył wszystkim strażakom najlepsze życzenia i gratulacje, a także zapowiedział kontynuację wysiłków na rzecz sukcesywnego wzmacniania ratowniczego potencjału dolnośląskich strażaków.

Tekst i zdjęcia Lech Lewandowski