Komunikat 2/2019

Wrocław, dnia 2 lipca 2019 r.

Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, co poniżej następuje.

1.Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.) oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) kodeks postępowania administracyjnego, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.52.1.2019 z dnia 1 lipca 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie Panu bryg. mgr. inż. Pawłowi Dziadoszowi z dniem 1 lipca 2019 r.

2.Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ze zm.) oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) kodeks postępowania administracyjnego, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.53.1.2019 z dnia 1 lipca 2019 r. powierzył pełnienie obowiązków Naczelnika Wydziału Informatyki i Łączności Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Panu kpt. mgr. inż. Grzegorzowi Sobierajowi z dniem 1 lipca 2019 r.

Podpisał:
kpt. Przemysław Wróbel
Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr