Komunikat

Żródło: KP PSP Oława

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem i jego dynamicznym rozwojem – w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa apelujemy o ograniczenie wizyt w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie do spraw pilnych, w miarę możliwości o korzystanie z alternatywnych sposobów komunikacji
z urzędem – przez ePUAP, wysyłając pisma/wnioski na e-maila: kpolawa@kwpsp.wroc.pl, fax (071) 303 33 43, pobieranie wniosków drogą elektroniczną, zasięgania niezbędnych informacji drogą telefoniczną:

Sekretariat Komendy Powiatowej PSP: (071) 313 40 45 wew. 00

Komendant Powiatowy: (071) 313 40 45 wew. 00

Z-ca Komendanta Powiatowego: (071) 313 40 45 wew. 00

Wydział ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych:

  – operacyjna: (071) 313 40 45 wew. 05

  – prewencja: (071) 313 40 45 wew. 20

Główny Księgowy: (071) 313 40 45 wew. 60

Technik ds. finansów: (071) 313 40 45 wew. 61

Kierownik Sekcji kwatermistrzowsko-technicznej: (071) 313 40 45 wew. 50

St. inspektor sztabowy ds. kwatermistrzowskich: (071) 313 40 45 wew. 07

Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych: (071) 313 40 45 wew. 80 

          Działania mają charakter profilaktyczny i mogą ulec
zmianie, będziemy o tym informować na bieżąco.

       Jednocześnie informujemy, że ze względu na realizację przez podmioty Państwowej Straży Pożarnej uzasadnionych przedsięwzięć przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się koronowirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę Covid-19 termin załatwiania spraw urzędowych może ulec wydłużeniu.