Komunikat 5/2017

Wrocław, dnia 4 maja 2017 r.

Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, co poniżej następuje.

1 Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.10.1.2017, z dniem 30 kwietnia 2017 r.  odwołał

Pana bryg. mgr. inż. Jerzego SŁADCZYKA ze stanowiska Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

2. Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.11.1.2017, z dniem 1 maja 2017 r. powierzył

Panu bryg. mgr. inż. Radosławowi FIJOŁKOWI pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze do czasu powołania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, jednak nie dłużej niż na okres dwóch miesięcy.

3 Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.9.1.2017, z dniem 30 kwietnia 2017 r. odwołał

Pana mł. bryg. mgr. Ryszarda LEWANDOWSKIEGO ze stanowiska Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

Podpisał:
mł. bryg. mgr inż. Łukasz Winkowski 
Naczelnik Wydziału Kadr