Komunikat nr 6/2017

Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, co poniżej następuje.

1. Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.16.1.2017, z dniem 26 maja 2017 r.  odwołał

Pana mł. bryg. mgr. inż. Roberta SŁOWIKA ze stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

2.Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.17.1.2017, z dniem 27 maja 2017 r. powierzył

Panu bryg. mgr. inż. Sławomirowi GRACZYKOWI pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze do czasu powołania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, jednak nie dłużej niż na okres dwóch miesięcy.

3. Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.19.1.2017, z dniem 31 maja 2017 r. odwołał

Pana st. bryg. mgr. inż. Jana CIĘTAKA ze stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oławie.

4. Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.20.1.2017, z dniem 1 czerwca 2017 r. powierzył

Panu bryg. mgr. inż. Piotrowi ZNAMIROWSKIEMU pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oławie do czasu powołania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oławie, jednak nie dłużej niż na okres dwóch miesięcy.

5. Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.21.1.2017, z dniem  31 maja 2017 r. odwołał

Pana st. bryg. mgr. inż. Arkadiusza MOTYLSKIEGO ze stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim.

6. Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.22.1.2017, z dniem  1 czerwca 2017 r. powierzył

Panu mł. bryg. mgr. inż. Mariuszowi MROZOWI pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim do czasu powołania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim, jednak nie dłużej niż na okres dwóch miesięcy.

7. Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.23.1.2017, z dniem  31 maja 2017 r. odwołał

Pana bryg. mgr. inż. Bogusława CIELEBĄKA ze stanowiska Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie.

Podpisał:
mł. bryg. mgr inż. Łukasz Winkowski
Naczelnik Wydziału Kadr