Komunikat kadrowy

Z dniem 26 lutego 2020 r. minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej powołał nadbryg. Adama Koniecznego na stanowisko zastępcy komendanta głównego PSP.

Nadbryg. Adam Konieczny od 1 lutego 2016 roku pełnił służbę na stanowisku dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP.

Z dniem 26 lutego 2020 r. komendant główny Państwowej Straży Pożarnej powierzył pełnienie obowiązków dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
st. bryg. Markowi Kamińskiemu.

Opracował:  mł. bryg. Daniel Mucha
Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru