Komunikat nr 1/2018

Wrocław, dnia 2 lutego 2018 r.

Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, co poniżej następuje.

1.
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.38.1.2018 z dnia 29.01.2018 r., z dniem 31 stycznia 2018 r. odwołał Pana st. bryg. mgr. inż. Dariusza Kopę ze stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.

2.
Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) kodeks postępowania administracyjnego, z dniem 1 lutego 2018 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.31.1.2018 z dnia 29.01.2018 r., z dniem 1 lutego 2018 r. powierzył Panu bryg. mgr. inż. Bogdanowi Najdkowi pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.

3.
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.36.1.2018 z dnia 29.01.2018 r., z dniem 31 stycznia 2018 r. odwołał Pana st. bryg. mgr. inż. Jana Chodorowskiego ze stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

4.
Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) kodeks postępowania administracyjnego, z dniem  1 lutego 2018 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.28.1.2018 z dnia 29.01.2018 r., z dniem 1 lutego 2018 r. powierzył
Panu st. kpt. dr inż. Jarosławowi Chodorowskiemu pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

5.
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.35.1.2018 z dnia 29.01.2018 r., z dniem 31 stycznia 2018 r. odwołał Pana st. bryg. mgr. inż. Tomasza Szuszwalaka ze stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

6.
Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) kodeks postępowania administracyjnego, z dniem 1 lutego 2018 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.30.1.2018 z dnia 29.01.2018 r., z dniem 1 lutego 2018 r. powierzył Panu mł. bryg. mgr. Wiesławowi Wojciechowskiemu pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.

7.
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.24.1.2018 z dnia 29.01.2018 r., z dniem 31 stycznia 2018 r. odwołał Pana st. bryg. mgr. inż. Arkadiusza Szupera ze stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Górze.

8.
Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.25.1.2018 z dnia 29.01.2018 r., z dniem 31 stycznia 2018 r. odwołał Pana mł. bryg. mgr. inż. Lucjana Sibilaka ze stanowiska Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Górze.

9.
Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) kodeks postępowania administracyjnego, z dniem 1 lutego 2018 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.23.1.2018 z dnia 29.01.2018 r., z dniem 1 lutego 2018 r. powierzył
Panu bryg. mgr. inż. Krzysztofowi Panocha pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Górze.

10.
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.37.1.2018 z dnia 29.01.2018 r., z dniem 31 stycznia 2018 r. odwołał Pana st. bryg. mgr. inż. Grzegorza Kocona ze stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

11.
Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) kodeks postępowania administracyjnego, z dniem 1 lutego 2018 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.32.1.2018 z dnia 29.01.2018 r., z dniem 1 lutego 2018 r. powierzył
Panu mł. bryg. mgr. inż. Andrzejowi Śliwowskiemu pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

12.
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.26.1.2018 z dnia 29.01.2018 r., z dniem 31 stycznia 2018 r. odwołał Pana st. bryg. mgr. inż. Wiesława Karpierza ze stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie.

13.
Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) kodeks postępowania administracyjnego, z dniem  1 lutego 2018 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.19.1.2018 z dnia 29.01.2018 r., z dniem 1 lutego 2018 r.
powierzył Panu mł. bryg. mgr. inż. Krzysztofowi Dobrowolskiemu pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie.

14.
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.34.1.2018 z dnia 29.01.2018 r., z dniem 31 stycznia 2018 r. odwołał Pana bryg. mgr. Wiesława Wypycha ze stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

15.
Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) kodeks postępowania administracyjnego, z dniem 1 lutego 2018 r. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.33.1.2018 z dnia 29.01.2018 r., z dniem 1 lutego 2018 r. powierzył
Panu st. kpt. mgr. inż. Arturowi Czułajewskiemu pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

Podpisał:
mł. bryg. mgr inż. Łukasz Winkowski
Naczelnik Wydziału Kadr