KOMUNIKAT nr  1 / 2020

Wrocław, dnia 3 marca 2020 r.

 

 

 

KOMUNIKAT nr  1 / 2020

 

 

Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, że planowane jest zapełnienie wakatu starszego instruktora (docelowa 9 grupa uposażenia) w Ośrodku Szkolenia tut. komendy.

 

Zainteresowanych, czynnych w służbie funkcjonariuszy (aspirantów, ewentualnie podoficerów) prosimy o kontakt z pracownikami wydziału kadr, tel. 71 368 21 80.

 

 

 

Podpisał:

bryg. mgr inż. Łukasz Winkowski

Naczelnik Wydziału Kadr