Komunikat nr 11/2017

Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, że planowane jest zapełnienie nw. wakatów w tut. komendzie.

1. Stanowisko młodszego specjalisty (docelowo starszego specjalisty), w codziennym rozkładzie czasu służby w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym.

2. Stanowisko młodszego specjalisty (docelowo starszego specjalisty), w codziennym rozkładzie czasu służby w Wydziale Operacyjnym.

3. Stanowisko młodszego technika (docelowo starszego technika), w codziennym rozkładzie czasu służby w Wydziale Operacyjnym.

4. Stanowisko inspektora (docelowo starszego inspektora sztabowego),
w codziennym rozkładzie czasu służby w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym.

5. Stanowisko młodszego technika (docelowo starszego technika), w codziennym rozkładzie czasu służby w Wydziale Informatyki i Łączności.

Zainteresowanych, czynnych w służbie funkcjonariuszy prosimy o kontakt  z naczelnikiem Wydziału Kadr, tel. 71 368 22 81.

Podpisał:
mł. bryg. mgr inż. Łukasz Winkowski