Komunikat nr 12 / 2017

Wrocław, dnia 15 września 2017 r.

 

1.

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją z dnia 14 września 2017 r. nr WK.1111.66.1.2017, z dniem 14 września 2017 r.

odwołał

Pana bryg. mgr. inż. Sławomira GRACZYKA ze stanowiska Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

 

2.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją z dnia 14 września 2017 r. nr WK.1111.67.1.2017 z dniem 15 września 2017 r.

powołał

Pana bryg. mgr. inż. Sławomira GRACZYKA na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

 

3.

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją z dnia 14 września 2017 r. nr WK.1111.68.1.2017, z dniem 14 września 2017 r.

odwołał

Pana mł. bryg. mgr. inż. Zbigniewa SZYSZŁO ze stanowiska Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.

 

4.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją z dnia 14 września 2017 r. nr WK.1111.69.1.2017 z dniem 15 września 2017 r.

powołał

Pana mł. bryg. mgr. inż. Zbigniewa SZYSZŁO na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu.

 

5.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją z dnia 14 września 2017 r. nr WK.1111.70.1.2017 z dniem 15 września 2017 r.

powołał

Pana kpt. mgr. inż. Bartłomieja MARCINOWA na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oławie.

 

 

Podpisał:

mł. bryg. mgr inż. Łukasz Winkowski