Komunikat nr 1/2017

Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, co poniżej następuje.

1. Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.3.1.2017, z dniem 31 stycznia 2017 r. odwołał

Pana st. bryg. mgr. inż. Grzegorza KUŁAKA ze stanowiska Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

2. Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.4.1.2017, z dniem 1 lutego 2017 r. powierzył

Panu bryg.  mgr. inż. Krzysztofowi SZYSZCE pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu do czasu powołania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, jednak nie dłużej niż na okres dwóch miesięcy.