Komunikat nr. 13/2017

Wrocław, dnia 19 września 2017 r.

 

KOMUNIKAT nr 13 / 2017

1.

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją z dnia 18 września 2017 r. nr WK.1111.71.1.2017, z dniem 18 września 2017 r.

odwołał

Pana bryg. mgr. inż. Sylwestra DĄBKA ze stanowiska Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

2.

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją z dnia 18 września 2017 r. nr WK.1111.72.1.2017 z dniem 19 września 2017 r.

powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Panu bryg. mgr. inż. Piotrowi ZNAMIROWSKIEMU.

 

Podpisał:

mł. bryg. mgr inż. Łukasz Winkowski