Komunikat nr 14/2017

Wrocław, dnia 16 października 2017 r.

 

 KOMUNIKAT nr  14 / 2017

Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, co poniżej następuje.

 

1.

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.63.1.2017 z dnia 05.09.2017 r., z dniem 15 października 2017 r.

odwołał

Pana bryg. mgr. Mariana PŁACHYTKĘ ze stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.

2.

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.75.1.2017 z dnia 13.10.2017 r., z dniem 16 października 2017 r.

powierzył

Panu mł. bryg. mgr. Tomaszowi MĄDREMU pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.

 

Podpisał:

mł. bryg. mgr inż. Łukasz Winkowski

Naczelnik Wydziału Kadr