Komunikat nr 15/2017

Wrocław, dnia 10 listopada 2017 r.

 

 

KOMUNIKAT nr 15/ 2017

Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, co poniżej następuje.

 

1.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.94.1.2017 z dnia 10.11.2017 r., z dniem 11 listopada 2017 r.

powołał   

Pana bryg. mgr. inż. Piotra Znamirowskiego na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

 

2.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.87.1.2017 z dnia 07.11.2017 r., z dniem 11 listopada 2017 r.

powołał

Pana kpt. mgr. inż. Bartłomieja Zarzyckiego na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.

 

3.

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.78.1.2017 z dnia 07.11.2017 r., z dniem 11 listopada 2017 r.

powołał

Pana kpt. mgr. inż. Zbigniewa Hoffmana na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie.

 

4.

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.80.1.2017 z dnia 07.11.2017 r., z dniem 11 listopada 2017 r.

powołał

Pana mł. bryg. mgr. inż. Andrzeja Cioska na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

 

5.

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.79.1.2017 z dnia 07.11.2017 r., z dniem 11 listopada 2017 r.

powołał

Pana st. kpt. mgr. inż. Tomasza Wójtowicza na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku.

 

6.

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.82.1.2017 z dnia 07.11.2017 r., z dniem 11 listopada 2017 r.

powołał

Pana st. kpt. mgr. inż. Andrzeja Więdłochę na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim.

 

7.

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.84.1.2017 z dnia 07.11.2017 r., z dniem 11 listopada 2017 r.

powołał

Pana st. kpt. mgr. inż. Grzegorza Zmaczyńskiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu.

 

8.

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.86.1.2017 z dnia 07.11.2017 r., z dniem 11 listopada 2017 r.

powołał

Pana mł. bryg. mgr. inż. Krzysztofa Gielsę na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oławie.

 

9.

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.85.1.2017 z dnia 07.11.2017 r., z dniem 11 listopada 2017 r.

powołał

Pana bryg. mgr inż. Pawła Kalińskiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu.

 

10.

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.83.1.2017 z dnia 07.11.2017 r., z dniem 11 listopada 2017 r.

powołał

Pana bryg. mgr inż. Jarosława Nadwodnego na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.

 

11.

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.96.1.2017 z dnia 10.11.2017 r., z dniem 11 listopada 2017 r.

powołał

Pana mł. bryg. mgr Remigiusza Adamańczyka na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

 

12.

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.95.1.2017 z dnia 10.11.2017 r., z dniem 11 listopada 2017 r.

powołał

Pana st. kpt. mgr Artura Czułajewskiego na stanowisko Zastępcy Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

 

13.

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.81.1.2017 z dnia 08.11.2017 r., od dnia 11 listopada 2017 r.

powierzył

Pani mł. bryg. mgr. inż. Agnieszce Mendelskiej pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

 

14.

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.88.1.2017 z dnia 08.11.2017 r., od dnia 11 listopada 2017 r.

powierzył

Panu mł. bryg. mgr. Tomaszowi Mądremu pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich.

 

 

Podpisał:

mł. bryg. mgr inż. Łukasz Winkowski

Naczelnik Wydziału Kadr