KOMUNIKAT nr  2 / 2020

Wrocław, dnia 18 maja 2020 r.

Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, że planowane jest zapełnienie wakatu starszego specjalisty (docelowa 11 grupa uposażenia) w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym tut. komendy.

Zainteresowanych, czynnych w służbie funkcjonariuszy prosimy o kontakt   z pracownikami wydziału kadr, tel. 71 368 21 80.

Podpisał:
bryg. mgr inż. Łukasz Winkowski
Naczelnik Wydziału Kadr