Komunikat nr 3 / 2017

Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, że planowane jest zapełnienie nw. wakatów w tut. Komendzie.

1. Stanowisko młodszego technika (docelowo starszego technika), w codziennym rozkładzie czasu służby w Wydziale Informatyki i Łączności

2. Stanowisko młodszego technika (docelowo starszego inspektora sztabowego), w codziennym rozkładzie czasu służby w Wydziale Kwatermistrzowsko- Technicznym.

Zainteresowanych, czynnych w służbie funkcjonariuszy prosimy o kontakt  z naczelnikiem wydziału kadr, tel. 71 368 22 81.

Podpisał:
mł. bryg. mgr inż. Łukasz Winkowski
Naczelnik Wydziału Kadr