Komunikat nr 3/2018

Wrocław, dnia 29 marca 2018 r.

Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu informuje, co poniżej następuje.

  1. Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.55.1.2018 z dnia 29.03.2018 r., z dniem 28 marca 2018 r. odwołał Pana st. kpt. mgr. inż. Artura Czułajewskiego ze stanowiska Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.
  2. Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) kodeks postępowania administracyjnego, Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, decyzją nr WK.1111.56.1.2018 z dnia 29.03.2018 r., z dniem 29 marca 2018 r. powołał Pana st. kpt. mgr. inż. Artura Czułajewskiego na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

Podpisał:
mł. bryg. mgr inż. Łukasz Winkowski
Naczelnik Wydziału Kadr